Innovasjon og design i marin industri

Innovasjon og design i marin industri
Det ligger et stort potensiale for videreutvikling i sjømatindustrien innen produktdifferensiering og merkevarebygging. Et samarbeid med kreative næringer kan være en viktig faktor for suksess.
14. august ønsker Innovasjon Norge, Norsk Designråd og Abelia velkommen til en innholdsrik formiddag under Aqua Nor om design, innovasjon og verdiskaping innen norsk sjømat- og marin industri.

Det finnes få internasjonale «premium brands» innen sjømat. Her burde Norge ha alle forutsetninger for å ta føringen. Til seminaret Innovasjon og design i marin industri er det invitert foredragsholdere som har fokus på sjømat, innovasjon og design for å inspirere til nytenkning og debatt.

Norge er verdens nest største eksportør av sjømat, og eksporterer for nærmere 55 milliarder kroner årlig til alle verdenshjørner. 95 prosent av eksporten er ren råvareeksport, og store deler av verdiskapingen foregår utenfor landets grenser. Det ligger et stort potensiale for videreutvikling i sjømatindustrien innen produktdifferensiering og merkevarebygging.  Et samarbeid med kreative næringer kan være en viktig faktor for suksess.

Les mer og meld deg på: www.norskdesign.no

Program

09.00 Velkommen

Jan R. Stavik, adm. direktør i Norsk Designråd

09.05 Symbolsk verdiskapning - kunnskap og kreativitet som innsatsfaktor i tradisjonelle industrier.

Gisle Mariani Mardal, prosjektleder kreative næringer i Abelia

09.15 Sjømat – setter Norge på menyen

Petter Ustad, sektoransvarlig sjømatindustri i Innovasjon Norge
 Bente Syversen, strategisk designrådgiver i Innovasjon Norge

Innovasjon Norge prioriterer prosjekter som øker sjømatprodukters verdi gjennom verdikjeden, og som setter norsk sjømat på den interenasjonale menyen. Vår styrke er allsidig kompetanse på forretningsutvikling og merkevarebygging gjennom våre rådgivere i inn- og utland. Er du villig til å gå inn i en strategisk endringsprosess for å ta en posisjon i markedet er vi lutter øre.

09.45 Verdens neste matrevolusjon bør være norsk!

Christin Flinstad/Linda Rostad, grunnleggere og partnere i Hildring Norway
 
 Hildring Norway har et overordnet mål å øke verdien av norsk sjømat. De mener potensialet for vekst i sjømatnæringen er enormt – dersom innovasjon kommer på agendaen. De har ledet en prosjektgruppe som har utviklet et konsept som oppforderer, utfordrer og tilrettelegger for innovasjonsprosesser i sjømatnæringen.

10.15 Forskning og design = innovasjon

Jan Endre Vartdal, daglig leder i Vartdal Plastindustri
 Rolf H. Sellesbakk, leder forretningsutvikling i Inventas
 
 Etter flere års forskning sammen med matforskningsinstituttet Nofima er Vartdal Plastindustriers fiskeforpakning 'Superfresh' satt i produksjon og klar for markedet. Forpakningsmetoden som kan holde laksen fersk i inntil 20 dager ble lansert på European Seafood Exhibition, verdens største sjømatmesse i Brussel. Inventas har vært en viktig samarbeidspartner i utviklingen som er finansiert av Norges Forskningsråd, gjennom både FORNY- og MATprogrammet, Innovasjon Norge, Nofima, Vartdal Plast og to fiskeprodusenter.

10.50 Mingling med en liten smak av norsk sjømat 
11.10 Design som drivkraft for innovasjon i sjømatindustrien

Knut Bang, rådgiver i Norsk Designråd
 
 Norge er verdens nest største eksportør av sjømat etter Kina. Næringen representerer også en av fem satsingsområder for regjeringen i likhet med energi, maritim næring, miljøteknologi og reiseliv. Bruk av designkompetanse er et viktig verktøy for innovasjon og konkurransekraft og gjør en stor forskjell i bransjen.

Paneldebatt

Fasilitator Jan R. Stavik, adm. direktør i  Norsk Designråd.
  

       

Ukens utvalgte

Slik skal Megapop erobre verden!

Megapop AS er en av deltagerne på Norges største venture-konferanse, Norwegian investment forum. Her skal en rekke spennende selskaper overbevise investorer om  at de er verdt å sette penger på. Mange selskaper er påmeldte, så kampen om investorenes lommebok blir hard. Arrangsjementet  går av stabelen den  15 oktober på forskningsparken i Oslo.