Vil bedre rammevilkårene for virksomheter i alle dens livsfaser

Vil bedre rammevilkårene for virksomheter i alle dens livsfaser

Foto: FrP

Vi vil la Norges ledende politiske partier svare på 3 enkle spørsmål, og denne uka er turen kommet til Fremskrittspartiet som kniver med Høyre om å bli det største partiet på borgerlig side. Vi møter FrP’s dyktige og gründervennlige fylkesleder for Oslo, Christian Tybring-Gjedde, og fyrer løs;

Som våre nesten 20 000 ukentlige lesere vet er det ingen mangel på utfordringer innen innovasjonssektoren og mens norske skipsredere kan sole seg i nullskatt grunnet konkurranse med omverdenen avkreves norske entreprenører 14.1 % arbeidsgiveravgift fra første dag og tøff jakt etter tilgjengelig kapital fordi norsk kapital søker til eiendom og shipping grunnet et skattesystem som på ingen måte er tilpasset norske entreprenører.

 

Gjør Norge etter din og FrPs mening nok for å hjelpe innovatører og entreprenører til å lykkes?

 

Det korte svaret her er nei. Hvert år etableres det mellom 40 000 og 50 000 nye virksomheter, og nær 250 000 mennesker er engasjert i «tidlig-fase entreprenørskap». Utfordringen er imidlertid at for få av ulike årsaker evner å skape en levevei av sine ideer.  Etter tre år har halvparten virksomhetene forsvunnet. Etter fem års er det kun en av tre som fremdeles eksisterer.

 

Bak de fleste grundere som lykkes så finnes det en eller flere gode hjelpere som har bistått med kapital, kunnskap og kompetanse. Skatte- og avgiftspolitikken bør ta hensyn til dette, og legge til rette for at overskuddskapital blir værende på private hender slik at denne kan bidra til landets innovasjonskraft. At staten konfiskerer privat kapital år etter år gjennom formuesskatt på arbeidende kapital svekker den gode balansen mellom de gode hjelperne og de kreative innovatørene. Privat kapital er unik fordi den konsekvent forholder seg til markedets prinsipper. Statlig kapital har en tendens til å ta hensyn til forhold som er irrelevant for markedet, og kan derfor aldri bli en fullgod erstatter for private kapital.

 

Hva konkret vil bli bedre for norske entreprenører og norsk innovasjonskraft dersom det blir regjeringsskifte?

 

FrP i regjering vil være garantisten for en dynamisk skatte- og avgiftspolitikk. Vi vil etablere skattestimulanser som oppmuntrer til verdiskaping. Vi vil vurdere redusert skatt og arbeidsgiveravgift i oppstartsårene, og vi vil også vurdere å innføre en ordning med skattestimulans for private investorer a la SkatteFUNN.

 

Vi vil oppheve myndighetenes mulighet til å ilegge eiendomsskatt, og da spesielt på næringseiendom.

 

Så lenge dagens virkemiddelapparat med offentlige støtte- og tilskuddsordninger består gjennom blant annet Innovasjon Norge og såkornfond, er FrP fast bestemt på at disse skal gjøres landsdekkende og næringsrettede, og tildeles ut i fra objektive kriterier.

 

FrP vil styrke Brukerstyrt innovasjonsarena (BiA) samt bedre skattemessige fradragsordninger for egenprodusert og eksternkjøp FoU gjennom å heve makstaket for antall fradragsberettigede timer samt heve den fradragsberettigede beløpsgrensen

 

Hvordan opplever du og FrP dagens regjerings syn på norske entreprenører?

Ulike regjeringer har trykket norske entreprenører til sitt bryst. Lakmus-testen er imidlertid om de samme regjeringer unner mennesker å lykkes. Ja, rett og slett aksepterer at noen blir rike. Blant landets grundere finner vi alt fra håndverksbedrifter, service, - og teknologibedrifter, og alle bygger de kunnskapsbedrifter som sloss på et stadig mer globalt marked. Til sammen sørger de for Norges innovasjonskraft og bidrar til særdeles viktig verdiskaping i samfunnet. Dagens regjering bruker lite tid på å hylle verdiskaperne i dette landet, derimot er de ofte raskt ute med støttetiltak dersom en etablert bedrift skulle få problemer. En slik ad-hoc politikk er ikke bærekraftig. Vi må akseptere at næringslivet er i konstant omstilling, og da må vi samtidig akseptere at tradisjonsrike bedrifter forsvinner. Kunsten er da å legge til rette for det vi skal leve av i fremtiden. Der svikter dessverre dagens regjering.

Ukens utvalgte

Slik skal Megapop erobre verden!

Megapop AS er en av deltagerne på Norges største venture-konferanse, Norwegian investment forum. Her skal en rekke spennende selskaper overbevise investorer om  at de er verdt å sette penger på. Mange selskaper er påmeldte, så kampen om investorenes lommebok blir hard. Arrangsjementet  går av stabelen den  15 oktober på forskningsparken i Oslo.