400 millioner til forskning i næringslivet

Det bevilges 400 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i norske bedrifter.

Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) bevilger pengene på en tidsramme over fire år til 45 innovasjonsprosjekter i norske bedrifter.

 

- BIA-støtten bidrar til å realisere mange spennende innovasjonsprosjekter i næringslivet. Norske bedrifter ønsker å satse på forskningsbasert innovasjon for økt verdiskaping, sier divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik i Forskningsrådet.

 

- Støtten fra Forskningsrådet og BIA-programmet er et kvalitetsstempel. Den bidrar til å utløse private investeringer, og den bidrar til å bygge kompetanse i bedriften – blant annet gjennom samarbeidet mellom bedriften og eksterne forskningsmiljøer, sier hun.

 

Prosjektene som mottar støtten er svært ulike. De omfatter blant annet prosessindustri, bygg og anlegg, varehandel, IKT og Biomedisin.

 

Totalt hadde 97 prosjekter søkt om til sammen 790 millioner kroner fra BIA da søknadsfristen gikk ut 13. februar.

 

–Søknadene holder stadig høyere kvalitet og representerer mange spennende innovasjonsprosjekter. Vi kunne lett ha delt ut ytterligere 100 millioner kroner, dersom vi hadde hatt midler nok, sier Fahlvik.

 

Se hvilke prosjekter som får støtte

 

(Kilde: forskningsradet.no)

Ukens utvalgte

Slik skal Megapop erobre verden!

Megapop AS er en av deltagerne på Norges største venture-konferanse, Norwegian investment forum. Her skal en rekke spennende selskaper overbevise investorer om  at de er verdt å sette penger på. Mange selskaper er påmeldte, så kampen om investorenes lommebok blir hard. Arrangsjementet  går av stabelen den  15 oktober på forskningsparken i Oslo.