6 myter om venturekapitalister

Hvor kommer pengene fra, og hva tilbyr egentlig venturekapitalistene? Harvard Business Review har i siste utgave utredet seks myter rundt venture kapitalister.

Myte 1: Venture kapital er den største kilde til grunnfinansiering

 

I følge HBR er VC unntaket, ikke regelen. Det viser seg at det slett ikke er venturekapital-markedet som bidrar til å gi gründere nødvendig kapital, derimot er det business angel investorer. Artikkelen viser at mer enn 16 ganger flere start-ups ble støttet av BA. I 2011 investerte BA i USA mer enn 22 milliarder dollar i over 65 000 virksomheter, mens venturekapitalistene kun finansierte 3700 virksomheter. Det viser seg allikevel at VK investerer mer per virksomhet. Vi ser også økning i flere plattformer for innhenting av startkapital, blant annet crowdfunding.

 

Myte 2:  Venturekapitalister tar stor risiko ved investering i start-ups

 

Venturekapitalister blir sett på som risikotakere. Sannheten er at kun rundt 1 % av støtten kommer fra selskapet selv. Resten kommer fra utestående partnere.

 

 

Myte 3: De fleste venturekapitalister tilbyr god rådgivning

 

VCer markedsfører med at de tilbyr mye mer enn bare penger, de tilbyr også kompetanse, nettverk og uttallige tjenester. Dette er det absolutt ingen garanti for, og ved nærmere undersøkelse er det ikke alle VCer som tilbyr dette i like stor grad.

 

Myte 4: Venturekapitalister genererer enorm avkastning

 

Statistikk viser at Venturekapital-firmaene stadig genererer mindre penger! Det er selvsagt unntak også her. Kaufmann Foundation publiserte en rapport som viste at selv om venture kapital blir sett på som høy-risiko og høy-belønning var det faktisk ikke tilfelle.

 

Myte 5:  Jo større, jo bedre

 

Gründere kan se på det som attraktivt å signere en avtale med et større venturekapitalfirma, akkurat som studenter kan se på det som mer interessant å bli tilbudt jobb av en velkjent arbeidsgiver. Men industrielle og akademiske studier viser at den finansielle ytelsen reduseres når fondets størrelse øker over 250 millioner dollar. HBR viser til at VC-fond større enn 400 millioner sjeldent ga attraktiv avkastning.

 

Myte 6: Venturekapitalister er innovatører

 

Det kan sees på som ironisk at venturekapitalistselskaper markedsfører seg som innovative, selv om det i realiteten ikke har vært mye innovasjon i bransjen de siste 20 årene. De store innovasjonene innen venture kapital, som crowdfunding har ofte kommet utenifra.

 

Les den originale artikkelen her

 

Den 3. September har NORBAN (Norwegian Business Angel Network) tatt initiativ til en konferanse om tidligfase investeringer. Følg med på InnoDesign for oppdateringer om arrangementet!

Ukens utvalgte

Slik skal Megapop erobre verden!

Megapop AS er en av deltagerne på Norges største venture-konferanse, Norwegian investment forum. Her skal en rekke spennende selskaper overbevise investorer om  at de er verdt å sette penger på. Mange selskaper er påmeldte, så kampen om investorenes lommebok blir hard. Arrangsjementet  går av stabelen den  15 oktober på forskningsparken i Oslo.