Sømløs BIM terrengmodell – bedre infrastruktur

Sømløs BIM terrengmodell – bedre infrastruktur

Jørgen Ravn, Olav Røer Ellefsen og Are Jo Næss i Scan Survey satser på bedre sømløse terrengmodeller med nye NovapointDCM (Foto: Vianova Systems)

For å bygge ny veg eller bane er det avgjørende å starte med en god terrengmodell av eksisterende situasjon for å oppnå best mulig resultat. Avgjørende både for planlegger, entreprenør, byggherre og samfunnet. Det handler om å redusere risiko i forhold til tid, penger og kvalitet. Gode terrengmodeller og BIM for infrastruktur er løsningen.

Tradisjonelt har terrengmodellen ikke alltid vært prioritert. Vanligvis har rådgiver benyttet koter fra SOSI kartfiler, mens entreprenøren har laget sin egen modell. Uheldigvis fører dette til at terrenget kan tolkes ulikt, som i sin tur går ut over resultatet.

 

Nye BIM-krav krever omstilling

Takket være økende krav til modelldata fra byggherre, samt nye BIM-løsninger for infrastruktur på markedet, ser fremtiden mer forutsigbar ut. Men den krever også evne til omstilling. Kravene fordrer mye bedre samhandling i prosjektet, noe som forutsetter et entydig, etterrettelig og felles modellgrunnlag.

 

Scan Survey er et selskap som har spesialisert seg på å levere detaljerte sømløse terrengmodellerer til prosjekter. Selskapet med 25 års virke bak seg, ser nå et økende forretningspotensial gjennom mer BIM-prosjektering og myndighetenes krav til helhetlige modelleveranser.

 

Felles terrengmodell – et must

– Om man ikke har en god grunnmodell er det en risiko for overraskelser underveis i prosjektet, underbygger Jørgen Ravn, nestor, grunder og teknisk leder i Scan Survey. Selskapet startet i sin tid med tradisjonell landmåling, men virksomheten jobber i dag stadig mer med bearbeiding av data fra eksterne leverandører og eksisterende kartdatabaser. Scan Survey bearbeider skannedata fra fly og bil i tillegg til egne målinger.

 

– Både i tidlig planfase og under detaljeringen bør terrengmodellen være best mulig for å kunne ta de riktige beslutningene og unngå problemer, påpeker Ravn. Han berømmer de norske veg- og banemyndighetene for å være helt i front når det gjelder krav til modelleveranser.

 

Unik samhandling med NovapointDCM

Ravn peker spesielt på at følgen av dette er at alle fagprosjekterende nå kan jobbe samtidig mot samme levende datamodell. Dette har ikke vært fullt mulig i infrastrukturprosjekter før Vianova Systems nylig kom med sin nye generasjon NovapointDCM med den skybaserte samhandlingsløsningen QuadriDCM.

 

Jørgen Ravn annonserer nå at Scan Survey er klar til å levere sømløse, detaljerte terrengmodeller til QuadriDCM. Selskapet har gjort utviklingsarbeid i et par års tid for å tilpasse seg NovapointDCM. DCM står for øvrig for Design, Construction & Maintenance.

 

Pionerer på området

– NovapointDCM er simpelthen det verktøyet vi har drømt om i flere år, forfekter Ravn. – Verktøyet er sterk på 3D-visualisering og håndterer store datamengder. Det betyr at når vi har bearbeidet millioner av skannepunkter, kan vi kjapt se hva vi har gjort. Vi kan snu på modellen og gjøre visuell kvalitetskontroll. Typiske feil i datagrunnlaget oppdages fort.

 

Scan Survey er pioner i denne sammenheng og har jobbet med NovapointDCM i betaversjon siden 2010.

 

Bedre modeller – bedre resultat

– Vi har ennå ikke greid å kvele systemet på grunn av datamengder, påpeker Ravn. – Vi har gjort et betydelig utviklingsarbeid for å levere TIN-modell til NovapointDCM slik at kartinformasjonen utnyttes optimalt. Først og fremst ved å bearbeide informasjonen og redusere datamengden, samtidig med at kvaliteten på terrengmodellen bevares.

 

TIN-metoden krever mer beregningstid enn rutenettsmodellen, men gir til gjengjeld de detaljene man trenger.

 

– Dette innebærer kanskje 20 % mer databearbeiding, men denne investeringen får prosjektet igjen i mangfold ettersom det gir et mye bedre grunnlag å prosjektere på, mener Ravn.

 

Rike modeller – ”små” datamengder

– Noe som er veldig interessant med NovapointDCM er at vi nå klarer å kombinere egenskapene som ligger i FKB-kartet med modelleringen. Vi får eksempelvis med skogsflater og andre entydige terrengflater inn i 3D-modellen, inkludert beskrivelser og verdier. I tillegg kan vi angi metadata og kvaliteten på dataene, angitt på den enkelte flate.

 

For å redusere punktmengden etter laserskanning gjør Scan Survey også flere tiltak for å redusere datamengden.

 

Ett konkret eksempel på resultatet er en helikopterskanning av en 40 km lang og 2-3 km bred terrengkorridor, med 400m bred inngrepssone. Fra en opprinnelig punktsky på en halv milliard punkter ble modellen omgjort til 20.000 detaljerte flater. En datamengde på 25Gb ble redusert til 400Mb samtidig med at kvaliteten på modellen ble bevart.

 

Sømløst og sporbart

– NovapointDCM tar vare på alt, berømmer Ravn. – Vegingeniøren kan dermed se hva Scan Survey har gjort med terrengmodellen. Det ligger god sporbarhet i systemet med informasjon om standardavvik og punktreduksjon på den enkelte flate.

 

Scan Survey mener terrengmodellering fra flere kilder er kommet for å bli og vil bli brukt i enda større omfang fremover.

 

– Vår styrke er at vi setter det hele sammen til en sømløs modell, sier Jørgen Ravn. – Fagingeniørene skal ikke bruke tid på å sette sammen data fra landmåling, fly- og bilskanning. De er betalt for å prosjektere.

 

Samhandling i nettskyen

– Foruten visuell kontroll og stor reduksjon av datamengden får vi mange objektegenskaper med på kjøpet, berømmer sivilingeniør Are Jo Næss i Scan Survey. Han og kollega Olav Røer Ellefsen har laget terrengmodellen for prosjektet Ring 3 Ulvensplitten i Oslo og har der brukt NovapointDCM Beta i lengre tid. I prosjektet har de også ansvar for at modelldataene blir lastet opp i nettskyen og at de til slutt ender opp i en ”as-built”-modell.

 

– Det har fungert veldig bra, sier Næss. – Alle får de tilgangsrettigheter man trenger og alltid siste versjon å jobbe med. Det gir et veldig godt system rundt revisjoner og sporbarhet. En stor fordel, sier han.

 

Gir konkurransefortrinn

– Modellen blir sømløs og levende, understreker Ravn. – Alle fag blir inkludert og alltid oppdatert i modellen. Og alle fag kan se hva de andre gjør.

 

Ravn ser for seg at fremtidige infrastrukturprosjekter vil kreve stadig bedre datagrunnlag etter hvert som man ser nytteverdien i BIM, NovapointDCM og nye modellkrav fra samferdselsmyndighetene. Han mener derfor at behovet for deres tjenester bare vil øke fremover.

 

– De første som kaster seg over NovapointDCM vil få en markedsfordel, hevder han. – Det vil koste litt i form av energi og innsats i starten, men det vil fort svare seg. Vi er allerede der, slutter Jørgen Ravn i Scan Survey.

Kommentarer

Ukens utvalgte

Slik skal Megapop erobre verden!

Megapop AS er en av deltagerne på Norges største venture-konferanse, Norwegian investment forum. Her skal en rekke spennende selskaper overbevise investorer om  at de er verdt å sette penger på. Mange selskaper er påmeldte, så kampen om investorenes lommebok blir hard. Arrangsjementet  går av stabelen den  15 oktober på forskningsparken i Oslo.